Lichaam / voeding

One size doesn’t fit all.

Wat goede voeding is, varieert per persoon. Maatwerk is nodig zonder al te ingewikkeld te doen. De moeite waard om uit te zoeken welke type kind je hebt en welke type spijsvertering je zelf hebt! Voor meer verdieping, zie Groeiboek voor Opvoeders.

Lees verder

Voelen

Dit onderdeel van de schijf draait om een gezonde balans tussen je voelende en je denkende brein…

…zodat je in staat bent om bewuste keuzes te maken en je gedrag aan te passen. Hoe meer we te weten komen over de werking van de hersenen, hoe meer we beseffen hoe belangrijk die kennis is voor een bewuste levensstijl en opvoeding.

Lees verder

Denken

Voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen is er méér nodig dan alleen goede voeding en een verrijkte omgeving. 

Een goede balans tussen voelen en denken en positieve gedachten, hoeveelheid prikkels en sociale contacten spelen óók een belangrijke rol. Dat klinkt al snel als een complexe puzzel, maar het mooie is dat je op die afzonderlijke terreinen wel degelijk invloed hebt.

Lees verder

Thuis

Meer dan ooit is dit een tijd voor zelfreflectie.

Thuis zorg je voor verbinding, daar begint de opvoeding en je gevoel van veiligheid. Hoe staat het met jouw voeding en opvoeding. Wat heb je meegekregen en wat draag je over aan jouw kind?

Lees verder

School/sociaal

Kinderen brengen meer tijd op school door dan je in de gaten hebt.

School is een belangrijke plek, waar je kind een (groot) deel van de vaardigheden leert die hij nodig heeft om later zelfstandig te kunnen leven. Wat kan school doen om het welzijn van kinderen te verbeteren en een team te vormen met ouders en het kind?

Lees verder

Klik op de verschillende onderdelen van de schijf
en ontdek meer over een gezond en evenwichtig leven.

Het antwoord op al jouw vragen

 • Wat is goede voeding? Wat kunnen we het beste eten?

 • Ieder lichaam is anders met een eigen spijsvertering, waar moet je op letten als het om voeding en beweging gaat?

 • Wat doe je als je het beste uit jezelf wilt halen? En wat als het niet lukt? Geef niet op!

 • Hoe zijn onze darmen, hersenen en imuunsysteem met elkaar verbonden?

Vind de antwoorden in de video

Goede voeding is je leven lang belangrijk. Maar wat is goede voeding? We kennen wel wat basics, en er zijn tabellen met aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, maar een eenduidig advies is niet te geven. Want ieder (kinder)lichaam is anders. One size doesn’t fit all. Wat goede voeding is, varieert per persoon. Sommige kinderen hebben allergieën of intoleranties voor bepaalde voedingsmiddelen. Dan is maatwerk nodig, wat niet betekent dat het meteen heel ingewikkeld hoeft te worden. Een dosis gezond verstand kan gelukkig al veel verschil maken. Stress, sociale druk, te veel keuzes en onder druk werken zijn oorzaken waardoor de spijsvertering verstoord kan worden. Energie dranken, te veel of te snel eten en slecht slapen zorgen ook voor disbalans van je systeem. De interactie tussen de darmen en brein is groot. Leonard Hofstra deelt deze visie. De darm maakt tachtig procent aan van de serotonine van het hele lichaam. Serotonine is een van de belangrijkste stoffen waardoor je je heel goed voelt en energie krijgt. Hoe beter je het microbioom voedt hoe sterker je bent.

Ongezonde leefstijl is ook besmettelijk dus heel belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Niet alle kinderen zijn hetzelfde, leer de spijsverteringstype van jouw kind kennen en heb aandacht voor welke voeding het beste bij jouw kind past. Ook een belangrijke vraag is, hoe haal jij het beste uit jezelf?

Het antwoord op al jouw vragen

 • Wat is de invloed van emoties op je denken?

 • We zijn soms geneigd ons gevoel weg te drukken, wat is het effect ervan?

 • Hoe zorg je voor meer balans tussen je voelende en denkende brein?

Vind de antwoorden in de video

Hoe hou je het denken, spreken, handelen en je gevoel in evenwicht? Dat is een
vraag die we bespreken met kinderneuropsycholoog Diana Smidts bespreken.
De focus op bewust kiezen is van belang. Regie voeren over je emoties. Emoties
hebben enorme invloed op je denken en je gezondheid. Je gevoel wegdrukken leidt
ertoe dat je emoties nog heftiger worden op een later moment. Heb aandacht voor
jouw emoties en geef deze een plek. Je gevoel en denken in balans brengen kan
door tijd doorbrengen in de natuur of tijd doorbrengen met dieren. Activeer vooral je
rustbrein zodat je niet doorholt op de automatische piloot. Wat wil ik en waar zeg ik ja
tegen? Bouw rustmomenten in op een dag en laat die momenten niet ten koste gaan
van hard werken. Vraag jij je regelmatig af hoe jij je voelt, wat jou bezig houdt en wat
jij eraan doet om jouw ‘goede’ doelen te verwezenlijken? Emoties hebben een
enorme invloed op je denken en je gezondheid. Je gevoel wegdrukken leidt ertoe dat
je emoties nog heftiger worden op een later moment.

Het antwoord op al jouw vragen

 • Wat is cognitieve reserve?

 • Hoe bouwen we het op en waarom is het zo belangrijk?

 • Wat is belangrijk om te weten als ouders?

 • Hoe werkt gedragsontwikkeling en waarom moeten we vandaag nog beginnen met een gezonde leefstijl?

 • Wat doet dansen met je cognitieve reserve?

Vind de antwoorden in de video

Alle ingrediënten van een verrijkte omgeving voor het brein hebben we verenigd in
het boek Groeiboek voor opvoeders. Het boek beschrijft de koppeling tussen
voeding, liefdevol opvoeden, kwaliteit van relaties, beweging en de omgeving waarin
kinderen opgroeien.

Cognitieve reserve is gebouwd op brain research. De hersenen moeten eerst zorgen
voor meer verbindingen en contactpunten en dat lukt in een verrijkte omgeving.
Daarbovenop kun je je cognitieve reserve opbouwen waardoor je meer problemen
kunt oplossen en meer aankunt in het leven.
Dansen draag bij aan cognitieve reserve. Dansen laat je bewegen en genieten.
Dansen helpt ook je emoties te reguleren. Emoties zijn menselijk, maar het is
belangrijk je te uiten en negatieve emoties te leren loslaten. Wees vrolijk en verspil
niet je tijd.

Waarom is het zo moeilijk om ons gedrag te veranderen? Erik Scherder legt het uit in
de video! Het heeft vooral te maken met het feit dat het aan meerdere factoren moet
voldoen. Ook is het belangrijk dat jouw nieuwe gedrag jouw eerste prioriteit wordt en
dat de omgeving ook meewerkt. Daarom vinden wij bewustwording bij kantines en op
school zo wezenlijk. Met leefstijl tips willen wij inspireren om zelf te gaan
ondernemen richting een actieve leefstijl! Door een inactieve leefstijl zal jouw
afweersysteem afzwakken. Zorg goed voor je brein en laat je brein regelmatig uit!

Het antwoord op al jouw vragen

 • Hoe is de kwaliteit van je omgeving?

 • Zorg je goed genoeg voor jezelf?

 • Hoe werkt zelfreflectie en de wisselwerking met je omgeving?

Vind de antwoorden in de video

‘Het komt voor sommige ouders misschien als een schok, maar een gezin is géén
therapeutische leefgemeenschap waar elke emotie tot een analyse hoeft te leiden of
waar op alle slakken zout gelegd hoeft te worden. Een gezin is gewoon een
gemeenschap van een aantal mensen die iets van het samenleven proberen te
maken. En binnen die leefgemeenschap heeft ieder nu eenmaal zo zijn persoonlijke
malligheden. De reden dat we elkaar op die malligheden niet steeds de maat hoeven
te nemen, is dat er een prachtig en magisch goedje aan het geheel van het
samenleven wordt toegevoegd, een stofje dat de olie is tussen alle relaties binnen
het gezin. Dat goedje heet liefde’, aldus familietherapeut Steven Pont. .

In de relatie tot onze kinderen gaat het om het verzorgen van hun lijf en hun ‘hoofd’.
Voel jouw eigen ‘temperatuur’ aan en heb aandacht voor de signalen van jouw kind.
Het gaat uiteindelijk om de wisselwerking met mildheid en malheid. Het is belangrijk
je af te vragen wat voor soort ouder je wilt zijn. Breng verbinding tot stand met je
kind. Verbinding en creativiteit brengen potentie los. Kinderen kunnen dan worden
wie ze zijn.

Het antwoord op al jouw vragen

 • Wat is de rol van school in de ontwikkeling en rondom het welzijn van het kind?

 • Hoe belangrijk is de communicatie tussen ouders en leerkrachten?

 • Wat kan school doen om het welzijn van kinderen te bevorderen?

 • We horen regelmatig de term ‘executieve functies’, wat houdt dat precies in?

 • Hoe kun de je zelfsturing van het kind stimuleren?

Vind de antwoorden in de video

School is een hele belangrijke sociale omgeving voor een kind. Daar leert een kind
samenwerken en zelfstandig worden. Het is belangrijk dat leerkrachten voldoende
sensitief reageren op signalen van kinderen. Ieder kind wil gezien worden. Daar
helpen kind gesprekken bij en dat is een kunst op zich.  Naar je gevoel luisteren als
je iets anders ziet in het gedrag van je kind, en het contact warm houden met school
is van belang. Het aangaan van moedige gespreken is minstens zo belangrijk.
Spreek creativiteit aan bij een kind! Dat leidt tot mooie gesprekken en last but not
least: voor verbinding!

Wat zijn executieve functies, en waarom zijn ze zo belangrijk?
Executieve functies zijn hersenfuncties die er 25 jaar over doen om zich te
ontwikkelen, met ups en downs. Het is belangrijk om kennis te hebben wat ouders in
welke leeftijd kunnen verwachten van hun kinderen, en de zelfsturing te bevorderen.
Het kind zelf meer laten doen en leren loslaten vergt vertrouwen en zelfvertrouwen.
Zorg dat je als ouder in je kracht blijft staan en jouw licht laat stralen. Leer je kind
kennen, helpen en ondersteunen en ook tijdig afbouwen. Als je kinderen te veel zelf
laat doen waar ze (nog) niet aan toe zijn kunnen ze het overzicht verliezen of niet
weten hoe ze hun gedrag kunnen organiseren. Maak samen met je kind lijstjes en
stappenplannen en probeer in afstemming met je kind te activeren en motiveren. De
motor van zelfsturing is motivatie.

 • Wat is zelfzorg?

 • Hoe ontwikkelen we inter-esse?

 • Wat is de impact van school op onze kinderen

 • Hoe ontwerp je jouw leven?

Hoe worden we wie we zijn? In gesprek met ecosoof Henk Oosterling combineren we de wijsheid van het oosten met die van het westen. Wat is zelfzorg, de impact van school op het kind, inter-esse, het ontwerpen van je leven en de wisselwerking met je omgeving?  Kortom: vitaliteit in de breedste zin van het woord! Henk vertelt hoe belangrijk het is om je eigen leven te ‘ontwerpen’, vrij te zijn van negativiteit en oordeel en het zelf kunnen inschatten van jouw kracht en reikwijdte. We hebben vaak een innerlijk conflict, de kunst is om dat in jezelf aan te pakken!